Homepage
Bezocht of niet
Over "Pop-up vensters"
Formulier invullen
Klimaatverandering
Download
Favoriete internetpagina's
Kleuren aanpassen

 

Enquête computergebruik
Naam en voorletters:
E-mail adres:
Geslacht (M/V): man vrouw
Ik gebruik mijn computer voor: schrijven en lezen van teksten
  administratie
  e-mail
  internet
  anders...
Met "anders" bij de vraag over computergebruik bedoel ik:
Als ik mijn "vaardigheid" op de computer moet omschrijven zou ik kiezen voor: